SCROLL

Neft və neft məhsullarının daşınma statistikası

  • Dəmir Yolu
  • BTC
  • Ümumi

Neft məhsullarının növləri
üzrə 2015-ci ilin statistikası

  • Xam neft
  • Digər neft məhsulları
  • Mazut

Səngəçal neft terminalı

illik məhsuldarlığı

ton

Bakı Neft Terminalı

illik məhsuldarlığı

ton